Bcrypt Oluşturucu

Herhangi bir dize girişi için bir bcrypt parola karması oluşturun.